Your address will show here +12 34 56 78
Geschiedenis
De Stichting werd in 1983 opgericht. Met behulp van een door de familie Kieft uit Heiloo geschonken tweedehands bus konden de vrijwilligers van het eerste uur starten met hun activiteiten. Het begon met enkele ritten per maand; inmiddels worden er sinds 2017 20 tot 25 ritten per week verreden.

Na een actie in 1990 voor meer donateurs kon in 1995 de eerste nieuwe bus worden gekocht. In het voorjaar van 2017 is de bus van oktober 2010 vervangen na 220.000 km. Onze nieuwe bus is een zeer comfortabele Mercedes Sprinter, uitgerust met een automaat en voorzien van de modernste veiligheidsvoorzieningen.

Al jaren hebben wij een stabiel aantal van 15 vrijwilligers die zich inzetten om gedurende 365 dagen per jaar onze dienstverlening mogelijk te maken.
Beleid & Financiƫn
Naam: Stichting Rolstoelbus Heiloo e.o. gevestigd in Heiloo.
RSIN: 804409390 | Inschrijving KvK: nr. 41239331 | BTW NR: NL80440930B01

Bestuur
:

Voorzitter
: Jan Keesen    
bestuur@rolstoelbusheiloo.nl

Secretaris
: Frans Beudeker              
bestuur@rolstoelbusheiloo.nl

Penningmeester: Rob van Tuin

Alle bestuursleden zijn tevens chauffeur/vrijwilliger. Het bestuur komt periodiek in vergadering bijeen.
Doelstelling van de Stichting:
Onze stichting organiseert sinds augustus 1983 mobiliteit voor personen die aangewezen zijn op vervoer in een rolstoel en daarom geen gebruik meer kunnen maken van het openbaar vervoer. Wij maken het deze personen mogelijk om zelfstandig familie, ziekenhuis of arts te bezoeken of naar culturele- of vakantiebestemmingen te gaan. 
Deze mogelijkheid bieden wij 365 dagen per jaar, 7 dagen in de week.Onze organisatie kent geen winstbejag. Onze stichting werkt autonoom zonder enigerlei vorm van subsidie. Onze stichting maakt gebruik van vrijwilligers die hiervoor geen geldelijke tegemoetkoming ontvangen.
Onze stichting maakt deze activiteiten mogelijk met behulp van: 1 rolstoelbus die voldoet aan alle wettelijke eisen, speciaal ingericht voor het vervoer van 3 personen in een rolstoel + hun eventuele begeleiders, 2 mobiele telefoons, 14 chauffeur/vrijwilligers, 1 planning coƶrdinator/vrijwilliger.
Onze stichting zet zich in om de draagkracht van de organisatie te vergroten door het werven van donateurs. Klanten betalen een vast tarief of een bedrag per verreden kilometer. De stichting streeft na om minimaal 1x per 7 jaar de rolstoelbus te vervangen. Daartoe wordt jaarlijks een afschrijvingsbedrag ten laste van de exploitatie gebracht. Er zijn geen voornemens om dit plan de eerstkomende vijf jaar te wijzigen.
Beloningsbeleid: Onze stichting kent geen betaalde krachten.
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Activiteiten overzicht  2017-2022 (download het bestand)
Financieel Overzicht per 31-12-2022 :  V & W en Balans 2020-2021-2022